maandag 30 maart 2020

Proefeitjes


https://www.proefjes.nl/zoeken/ei


Pasen komt er aan


 Recept voor een paasmandje:
1. kleuren
2. knippen
3. op een bestaand doosje of mandje kleven(zie foto hieronder)

 Voor wie strijkparels heeft: aan de slag!


 Voor wie weinig knutselmateriaal 'in zijn kot' heeft 😋 een krant en bolletje wol doen het ook.Haal je stiften maar boven! Elk strookje in een andere kleur. Aan tafel!


Kaarten! De manier om cijfers onder de knie te krijgen.
vrijdag 27 maart 2020

Informatie

Beste ouders

Dienst Kinderopvang van Stad Gent voorziet tijdens de paasvakantie noodopvang voor alle kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie, ongeacht het onderwijsnet waartoe ze behoren. Ze voorziet hiervoor gepaste opvang, rekening houdend met de coronarichtlijnen die door de FOD Volksgezondheid en Kind en Gezin worden doorgegeven.
Om deze noodopvang op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen organiseren, is het belangrijk dat de dienst zo snel mogelijk weet welke kinderen hier nood aan hebben. Daarom vraagt de dienst aan ouders die noodopvang nodig hebben om een online aanmeldingsformulier in te vullen voor dinsdag 31 maart om 12 uur. Dit geldt dan meteen als inschrijving.
Gelieve in bijlage de brief met de link naar het online aanmeldingsformulier terug te vinden. 

Met vriendelijke groet,

het Mijlpaalteam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                 Noodopvang tijdens paasvakantie

Beste ouder

De paasvakantie staat voor de deur. De vakantiekampen en jeugdwerking voor deze periode zijn geschrapt van overheidswege als gevolg van de corona-maatregelen. Het algemeen principe blijft immers dat kinderen maximaal thuis dienen opgevangen te worden. 

De Dienst Kinderopvang van de Stad Gent voorziet tijdens de paasvakantie wel noodopvang voor een specifieke groep van kinderen. Het gaat om dezelfde doelgroepen zoals bepaald in de voorwaarden voor de schoolse opvang:

·         - Kinderen van ouders werkzaam in een cruciale sector
·         -  Sociaal of medisch kwetsbare kinderen
·         -  Kinderen met een moeilijke thuissituatie

Deze kinderen, ongeacht het onderwijsnet waar ze naar school gaan, kunnen opgevangen worden op school of in een buitenschoolse opvang in de buurt.

De Dienst Kinderopvang van de Stad Gent zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang, rekening houdend met alle geldende coronaregels.

Kinderen die ziek zijn blijven thuis.

De opvang vindt plaats van maandag tot vrijdag, 7 tot 18u. Op paasmaandag, 13 april, wordt geen opvang voorzien. Voor de opvang worden de gebruikelijke tarieven voor de opvang op schoolvrije dagen gehanteerd.


Wil je gebruik maken van de noodopvang tijdens de paasvakantie, dan moet je je aanmelden voor dinsdag 31 maart om 12uur. Vul het inschrijfformulier in via deze link:

Lukt dit niet of heb je nog vragen?  Mail naar buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent of bel naar Gentinfo 09/210.10.10 (maandag-zaterdag van 9 tot 19u). 
We informeren je zo snel mogelijk, ten laatste vrijdag 3 april, of je in aanmerking komt voor noodopvang en zo ja, op welke locatie.

Met vriendelijke groeten,

Lieve De Bosscher
Directeur Dienst Kinderopvang Stad Gent
vrijdag 20 maart 2020

Ideetjes

- Letters zoeken in de krant of tijdschrift
  vb: de 'k' van keuken. Laat je kleuter de letters inkleuren met een fluo-stiftje.
  (Je kan dit eventueel ook met cijfers doen!)

- Op youtube kan je veel verhaaltjes en liedjes vinden.

- Ook natuurthema's zijn prettig om de wereld te verkennen.

- 'Schooltelevisie' valt ook bij velen in de smaak.

- 'Pinterest' is een leuke site voor leuke doe-blaadjes, spelletjes en knutselwerkjes te vinden.
   vb: Pasen-kleuter

- Met plasticine slangetjes rollen en met een ping-pong bal ertussen blazen.
  (Hiervan staat er reeds een foto van op deze blog)

- Met papier en schaar collages maken met foto's uit tijdschriften
   vb: schilder een bus op een papier en laat je kleuter de passagiers zoeken en uitknippen.

- Speeldeeg maken

→ recept:
                   ❏ 1 beker bloem
                   ❏ 1 beker zout
                   ( ! zelfde verhouding)
                   ❏ water
Voeg alles samen.
Wanneer je een vormpje hebt geknutseld bak je dit 20 minuten op ongeveer 180°.
Nadien kan je dit schilderen!

- Gezelschapsspelletjes zijn altijd leuk!
   vb: pictionary


donderdag 19 maart 2020

Enkele activiteiten...

Enkele activiteiten waarmee de kleuters vertrouwd zijn: 

- Verhaaltjes vertellen,
    → nadien a.d.h.v. de prenten het verhaal laten navertellen door de kinderen.
    → gerichte vragen stellen 
    → zelf een ander einde bedenken (triest einde, vrolijk einde,...) 

- Auditieve spelletjes 
   → we zoeken nieuwe woordjes met de 'm' van mama, de 'z' van zee,...

- Rijmspelletjes
   → wat rijmt wél samen. vb: huis, dier, kruis 
   → wat rijmt niet in de reeks. vb: paard, baard, ster, taart

- Knip- & plakspelletjes (enkel auditieve oefeningen)
   → m - aa - n